+31850640396 info@skinmakeup.nl

Algemene voorwaarden

De training/opleiding/cursus wordt altijd op de afgesproken datum gevolgd.
Aanmelding/reservering/inschrijving per e-mail en/of per telefoon is pas definitief als de aanbetaling van 30% door ons is ontvangen op het door ons aangegeven bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur (betalingstermijn 5 werkdagen)
Bij afmelding cursus kunnen wij onder geen voorwaarden de aanbetaling terug betalen.
Bij betaling dient het factuurnummer te worden vermeld.
Het Hele totaal bedrag dient minimaal 7 dagen voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.

Verhindering/annulering/afmelding:
Bij verhindering dien je dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training aan ons door te geven. Indien je zonder afmelding niet aanwezig bent tijdens de afgesproken en bevestigde dag of als je je te laat afmeldt, zijn wij genoodzaakt het reeds door jouw betaalde bedrag niet te retourneren/terug te storten.
Ook kunnen wij de cursus NIET verplaatsen naar een andere data.

Prijzen:
Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen. Wij behouden ons het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen.

Skin Make UP® is nimmer aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na de cursus of voor verkeerd gebruik van producten. Tevens aanvaardt Skin Make Up® geen enkele aansprakelijkheid voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet gehaalde of te behalen rendementen of omzetten voortvloeiende uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.