+31850640396 info@skinmakeup.nl

Afspraak maken

Bij het boeken van een afspraak met Phistudio hanteren wij het volgende;

 

  1. Voor elk afspraak dient bij het online inboeken een aanbetaling (niet refundeerbaar) te worden voldaan om de EXCLUSIEVE tijd en aandacht van onze behandelaars te reserveren. Het resterende bedrag moet worden voldaan op de behandeldag.

  2. Lees voordat u een afspraak inplant de algemene voorwaarden en ons boekingsbeleid: Algemene Voorwaarden en pagina semi- permanente make up.

  3. Heeft u al “oude” (semi-) permanente make-up op de wenkbrauwen die door een andere salon is gezet? Stuur dan altijd EERST foto’s van uw wenkbrauwen naar info@phistudio.nl. U kunt alleen een afspraak maken indien uw foto’s beoordeeld en akkoord bevonden zijn.

 

 
  1. Before you book, please first read our Bookingconditions en Semi-permanente make-up General Conditions. Please use Google Translate to read in English.​
  2. For every appointment a non-refundable deposit is required to reserve the EXCLUSIVE time and attention of our practitioners. The remaining amount must be due in our clinic.​
  3. ​Do you have previous (semi-) permanent make-up done by another salon? Please be sure to send your pictures of your eyebrows to info@phistudio.nl before you book an appoinment. Booking an appoinment online is only when you’ve been approved by your pictures and get confirmed by us.  

 

Bij het boeken van een afspraak met Phistudio gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

– Het is niet toegestaan een afspraak in te boeken indien u al oude permanente make-up heeft, tenzij u eerst akkoord heeft gekregen van Phistudio . Om akkoord te krijgen kunt u duidelijke foto’s van uw wenkbrauwen mailen naar info@phistudio.nl

Aandachtspunten voor de foto’s: duidelijk scherpe foto’s, onder goed daglicht opgenomen. Let op: Foto’s met de selfie camera zijn niet gewenst.

– De kosteloze nabehandeling bij semi permanente make up/microblading behandelingen dient plaats te vinden na minimaal 4 weken en maximaal 10 weken na de eerste behandeling. U krijgt na afloop van uw eerste bezoek aan onze salon de gelegenheid om een afspraak in te plannen voor de kosteloze nabehandeling. Indien u om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent om binnen 10 weken te verschijnen voor uw kosteloze nabehandeling dan komt deze te vervallen. U bent vrij om  een nieuwe nabehandeling in te boeken, echter zal deze in rekening worden gebracht.

– Indien u binnen 48 uur voor de kosteloze nabehandeling de afspraak afzegt of u verschijnt zonder tegenbericht niet op de gemaakte afspraak dan vervalt de kosteloze nabehandeling. De klant kan dan alsnog een betaalde nabehandeling in  boeken.

– Voor het inboeken van alle afspraken dient een aanbetaling te worden voldaan. Geen aanbetaling=geen afspraak

​- Aanbetalingen worden onder geen enkele omstandigheden geroutineerd.

– Afspraken kunnen eenmalig worden gewijzigd, mits ten minste 48 uur voor aanvang van de afspraak gecommuniceerd wordt. Wanneer de klant voor de tweede keer de afspraak wilt wijzigen dient de afspraak geannuleerd te worden en een nieuwe afspraak gemaakt te worden waarbij opnieuw een aanbetaling gedaan dient te worden.

– Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

  – Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf, om zoveel mogelijk research te doen over de behandeling die geboden wordt. Op onze website www.Phistudio.nl kunt u  h alle informatie over de behandelingen vinden. Wij gaan ervan uit dat de klant dit zorgvuldig doorneemt alvorens de behandeling plaats gaat vinden.

– u voor de behandeling alle informatie te hebben gelezen op onze website.

 

Contactgegevens

Skin Make Up
Pa verkuijlaan 7-A
1171EA Badhoevedorp

0031639595333

info@skinmakeup.nl

Skin Make Up

Skin Make Up is alleen op afspraak geopend.